Overige vragen

Voor vragen kunt u terecht bij:

voorzitter@zvdegooye.nl
penningmeester@zvdegooye.nl
secretaris@zvdegooye.nl
ledenadministratie@zvdegooye.nl

Uw vraag zal worden doorgestuurd naar de persoon binnen Z.V. de Gooye die u verder kan helpen.

Geef een reactie